Shape Mods

Manufacturer: FangShi ×
FangShi LimCube 2x2 Ghost Cube

FangShi LimCube 2x2 Ghost Cube

Regular price $14.99

FangShi LimCube Venom Cube

FangShi LimCube Venom Cube

Regular price $27.99

FangShi LimCube Discrete Pyraminx

FangShi LimCube Discrete Pyraminx

Regular price $18.99

FangShi LimCube 2x2 Transform Pyraminx

FangShi LimCube 2x2 Transform Pyraminx

Regular price $15.99

FangShi LimCube Pineapple Cube

FangShi LimCube Pineapple Cube

Regular price $21.99

FangShi LimCube 2x2 Transform Pyraminx - Octahedron

FangShi LimCube 2x2 Transform Pyraminx - Octahedron

Regular price $11.99

FangShi LimCube 2x2 Transform Pyraminx - Pyrastar

FangShi LimCube 2x2 Transform Pyraminx - Pyrastar

Regular price $17.99

FangShi LimCube Deformed 3x3 Centrosphere

FangShi LimCube Deformed 3x3 Centrosphere

Regular price $13.99

FangShi LimCube 3x3 Dreidel

FangShi LimCube 3x3 Dreidel

Regular price $37.99

FangShi LimCube 2x2 Frame Pyraminx

FangShi LimCube 2x2 Frame Pyraminx

Regular price $18.99

FangShi LimCube 3x3 Mixup

FangShi LimCube 3x3 Mixup

Regular price $27.99

FangShi LimCube 3x3 Dreidel V2

FangShi LimCube 3x3 Dreidel V2

Regular price $31.99

FangShi LimCube 2x2 Ghost Cube V2

FangShi LimCube 2x2 Ghost Cube V2

Regular price $14.99

FangShi LimCube 2x2 Ghost Cube V1

FangShi LimCube 2x2 Ghost Cube V1

Regular price $14.99